Frekvenčné charakteristiky

Priepust PX4S - MUX Blava

Priepust PX4S - MUX Žilina

Priepust PX3S - MUX Brno

Priepust MUX Blava

Prepúšťa štyri kanály UHF, pričom jednotlivé
kanály môžu byť aj dva resp. tri susedné
kanály, samozrejme s menšou strmosťou.

Priepust MUX Zilina

Zlučuje štyri MUXy Žilinského vysielača.

Priepust MUX Brno

Zlučuje tri české MUXy z vysielača Brno-Kojál.

Priepust PXS - 58. kanál

Priepust PX2S - 35. a 57. kanál

Priepust PX2S - 52. a 57.-58. kanál

Priepust PXS 58.k.

Prepúšťa jeden kanál UHF resp. dvojicu alebo
trojicu susedných kanálov.

Priepust PX2S 35. a 58. kanál

Prepúšťa dva kanály UHF, pričom jednotlivé
kanály môžu byť aj dva resp. tri susedné
kanály, samozrejme s menšou strmosťou.

Priepust PX2S 52. a 57.-58.k

Priepust PX2S s menším rozostupom.

Zlučovač ZUX - 29. kanál / zvyšok

Zlučovač ZUX2 - 44k,50k / zvyšok

Zlučovač ZUX3 - 27k,44k,50k / zvyšok

Zlucovac ZUX 29.k.

Zlučuje jeden kanál UHF resp. dvojicu alebo
trojicu susedných kanálov so zvyškom pásma.

Zlucovac ZUX2 44k,50k/zvysok

Zlučuje dva kanály UHF so zvyškom pásma.

Zlucovac ZUX3 27k,44k,50k/zvysok

Zlučuje tri kanály UHF so zvyškom pásma.

Odlaďovač OX1 - 46. kanál

Odlaďovač OX2 - 29. a 46. kanál

Odlaďovač OX3 - 29., 46. a 59. kanál

Odladovac OX1 46k

Jednoobvodová zádrž. Potláča jeden kanál UHF.
Pri väčšej úrovni rušenia použijeme OXS.

Odladovac OX2 29k,46k

Potláča dva kanály UHF.

Odladovac OX3 29k,46k,59k

Potláča tri kanály UHF.

Odlaďovač OXS - 46. kanál

Odlaďovač OXS - Eurotel

Dolný priepust DPXE - 1. - 59. kanál

Odladovac OXS 46k

Dvojobvodová zádrž pre jeden kanál UHF.
Obvody sú prepojené vedením λ/4, čím sa zvy-
šuje účinnosť 2. obvodu.

Odladovac OXS Eurotel

Odlaďovač rušiaceho signálu mobilného operá-
tora pod začiatkom UHF.

Dolný priepust DPXE 1.-59.k.

Potláča pásmo mobilných operátorov LTE.
Bez výraznejšieho útlmu umožňuje prijímať
signál až do 59. kanálu.

Zlučovač ZUP - medzera 2 kanály

Zlučovač ZUP - medzera 3 kanály

Zlučovač ZUP - medzera 5 kanálov

Zlucovac ZUP 42_45

Zlučuje pásmo po 42. kanál s pásmom od 45k.
Parametre sa zlepšujú s veľkosťou medzery.

Zlucovac ZUP 50_54

Zlučuje pásmo po 50. kanál s pásmom od
54. kanálu.

Zlucovac ZUP 40_46

Zlučuje pásmo po 40. kanál s pásmom od
46. kanálu.

Zlučovač ZRT - FM / TV

Zlučovač ZUV - VHF / UHF

Zlučovač ZST - TV / SAT

Zlucovac ZRT

Zlučuje I.TV, II.TV a FM pásmo s VHF a UHF
pásmom.

Zlucovac ZUV

Zlučuje pásmo I - III s UHF pásmom.

Zlucovac ZST

Zlučuje pásmo I - V so SAT pásmom.

Zlučovač ZUM - S pásmo / UHF

Rozbočovač RH2

Rozbočovač RH4

Zlucovac ZUM S/UHF

Zlučuje S pásmo SE1-S33 s pásmom UHF.

Rozbocovac RH2

Rozbočuje signál na dve vetvy.

Rozbocovac RH4

Rozbočuje signál na štyri vetvy. Oddeľovací
útlm je menší medzi susednými vetvami.

Zlučovač ZP

Útlmový článok Ur/Urb

Dolný priepust DPXS

Zlucovac ZP

Zlučovač s páčkovým prepínačom. Použije sa
tam kde nie je možné použiť ani selektívny ani
širokopásmový zlučovač, napr. dva rôzne
signály na tom istom kanále.

Utlmovy clanok Ur/Urb

Regulovateľný útlmový článok s päť otáčkovým
precíznym atenuátorom (Ur) resp. s pol otáčko-
vým trimrom s prijateľným ČSV cca 2.

Dolný priepust DPXS

Potláča pásmo mobilných operátorov LTE.

Predzosilňovač U1X - 49. kanál UHF

Zosilňovač U2X - 29. kanál UHF

Zosilňovač U2X2 - 25. a 59. kanál UHF

Predzosilnovac U1X

Zosilňuje jeden kanál UHF. Priepust je medzi
stupňami, takže šumové číslo je malé.

Zosilnovac U2X

Zosilňuje jeden kanál UHF. Priepust je na vstupe,
takže je odolnejší voči rušeniu za cenu horšieho
šumového čísla. Pracovné body tranzistorov sú
tiež optimalizované z hľadiska linearity.

Zosilnovac U2X2

Zosilňuje dva kanály UHF. Parametre ako U2X.

Predzosilňovač U11 - UHF

Predzosilňovač U1/U1b - UHF

Predzosilňovač R11 - FM

Predzosilnovac U11

Zosilňuje pásmo UHF. Jednostupňový, optima-
lizovaný na nízky šum.

Predzosilnovac U1/U1b

Zosilňuje pásmo UHF. Dvojstupňový, koncový
stupeň BFR 91A, prvý stupeň AT 41586 (U1)
resp BFR 91A (U1b).

Predzosilnovac R11

Zosilňuje pásmo I,II,FM.

Zosilňovač U12/U2 - UHF

Zosilňovač S2 - S pásmo

Zosilňovač UM2 - UHF

Zosilnovac U12/U2

Zosilňuje pásmo UHF. Optimalizovaný z hľadiska
linearity. Jeden tranzistor BFR 91A (U12) resp.
dva tranzistory (U2).

Zosilnovac S2

Zosilňuje pásmo SE11 - S28. Parametre ako U2.

Zosilnovac UM2

Zosilňuje V. pásmo UHF. Parametre ako U2.

Zosilňovač UV11/UV1

Zosilňovač UV1/UVN

Zosilňovač UV1R

Zosilnovac UV11/UV1

Zosilňovač so spätnými väzbami s vyrovnanou
charakteristikou. Dostatočná vybuditeľnosť,
šumové číslo 5 dB. Jeden tranzistor BFR 91A
(UV11) resp. dva tranzistory (UV1).

Zosilnovac UV1/UVN

Dvojstupňový zosilňovač so spätnými väzbami
s vyrovnanou charakteristikou (UV1) resp. s
náklonom (UVN).

Zosilnovac UV1R

Regulovateľná variant zosilňovača UV1.

Všetky charakteristiky sú získané z wobleru Wavetek 1081 ovládaného pomocou PC s 12 bit DA/AD prevodníkom.

Home